Warning: get_class() called without object from outside a class in /home/chelzse/public_html/inc/init.php on line 165
Chelz Shop - Matchkläder & supporterprylar - Chelsea FC
 

StartNyheterKontakta oss

Här är du: Start » Köpvillkor

   
Köpvillkor – Privatkonsumenter

Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga där svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Chelz Shop.

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, www.kov.se.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Chelz Shop lider ekonomisk skada, kan polisanmäls. Chelz Shop friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Chelz Shops sortiment förekommande produkter och tjänster.

För beställningar utanför Sveriges gränser - se info längre ner

Betalningsalternativ

Betalning i förskott - gratis. En stor del av våra kunder föredrar detta alternativet. Kostar ingenting extra och självklart handlar du tryggt och säkert med oss. Din order skickas efter registrerad betalning.

Kortbetalning online - gratis. Ett rekommenderat alternativ, ett mycket säkert sätt att handla på. Din order skickas omgående.

Faktura 14 dagar - 29kr. Efter sedvanlig kreditkoll så har du efter ett godkännande 14 dagar på dig att betala fakturan, din order skickas omgående. Om du får avslag på kreditkollen så tillämpar vi förskottsbetalning.

PayPal - gratis. Du måste handla med den e-posten som ditt PayPal-konto är kopplat till. Du får en faktura via PayPal på din e-post efter köpet.

Moms ingår i alla priser, men fraktkostnad tillkommer i förekommande fall. Betalning görs mot betalning i förskott alternativt kortbetalning via Internet. Vi använder CertiTrades betalsystem (www.certitrade.net), vilket möjliggör betalning med Visa, MasterCard, Diners och American Express.

Vid försäljning via konto-/kreditkort börjar villkoren gälla så snart korttransaktionen har godkänts. Ingen extra avgift utgår för kortbetalning

Vid försenad betalning kontaktar Chelz Shop kunden för att lösa problemet, du kan aldrig utsättas för dröjsmålsränta, utan tids nog så annulleras din order istället, detta meddelas via post. Chelz Shop reserverar sig för eventuella prisändringar, felaktiga priser och slutförsäljning. Där det är uppenbart felaktigt, kan detta tvinga Chelz Shop att häva köpet och återbetala eventuellt inbetalat belopp på bästa sätt. Detta kan utföras när som helst under affärens gång då felaktighet upptäcks. Orsaken till fel skall tydligt redovisas till kunden i samband med köpets hävande.

Leverans och avbeställning

Beställningar behandlas normalt samma dag som beställningen utförs. Gäller normalt även helger.
Leverans sker per post (Posten). Leverans av beställd tjänst enligt order.

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Chelz Shops köpvillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Chelz Shop antigen per e-post eller telefon.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Chelz Shops egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
Chelz Shops ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Chelz Shop bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta Chelz Shops reklamationsavdelning på telefon 070-3500708, via e-post peter@chelz.se eller via Chelz Shops hemsida www.chelz.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till Chelz Shop skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till Chelz Shop bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende.

Hos Chelz Shop har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas kan en avgift utgå om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet, detta är dock sällsynt, oftast löser vi problemet utan större bekymmer. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. Chelz Shop förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Varan får ej vara använd. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Chelz Shop för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.
Om en vara är transportskadad skall Chelz Shop kontaktas inom fem dagar för information om ersättning.

Byten
Vid byte så står kunden får all fraktkostnad om inte annat har blivit överenskommet. Chelz Shop rekommenderar att kunden returnerar paket med spårbarhet (REK eller paket) för att eliminera risken att något försvinner i postens hantering.

Transportskadat gods
Om en vara från Chelz Shop skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Chelz Shops kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Chelz Shop befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Övrigt
Chelz Shop förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Chelz Shop rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Chelz Shop skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt

Beställningar utomlands
Beställningar tas endast emot om du bor i Sverige via hemsidan. Vill du göra en beställning men bor utanför Sveriges gränser så blir frakten dyrare, du måste alltså kontakta mig innan. Men det är inga problem att skicka utomlands.

Kortbetalning med CertiTrade
Betala med Visa / MasterCard och Diners kontokort tryggt och säkert över Internet direkt efter beställning. Din betalning förmedlas av CertiTrade, <www.certitrade.net> med säker kryptering enligt strikt banknorm. Dina kortuppgifter sänds direkt till bank och kan ej läsas av annan än din bank. Inga extra avgifter tillkommer för kortbetalning.